Maharashtra Mandal of Victoria Vidnyaneshwaree Vidnyaneshwaree – Chapter 94 & 95

Vidnyaneshwaree – Chapter 94 & 95

[pdf-embedder url=”http://cs15.temp.domains/~mmvicorg/mmvic2021/wp-content/uploads/2018/03/Vidnyaneshwaree-Chap-94-95.pdf”]

Related Post

Vidnyaneshwaree – Chapter 1Vidnyaneshwaree – Chapter 1

कवित्व आणि तत्व वाचे बरवे कवित्व | कवित्वी बरवे रसिकत्व | रसिकत्वीही परतत्व | स्पर्श जैसा || ३४५|८|ज्ञा. भाषेमध्ये कविता, कवितेच्या जोडीला रसिकता, आणि रसिकतेला स्पर्श असावा, तत्वज्ञानाचा अशी ही