Maharashtra Mandal of Victoria Vidnyaneshwaree Vidnyaneshwaree – Chapter 46 & 47

Vidnyaneshwaree – Chapter 46 & 47

[pdf-embedder url=”http://cs15.temp.domains/~mmvicorg/mmvic2021/wp-content/uploads/2017/07/Vidnyaneshwaree-Chap-46-47.pdf”]

Related Post

Vidnyaneshwaree – Chapter 2Vidnyaneshwaree – Chapter 2

बडबड? तोंडेसि तोंडा ना पडे | बोलेसि बोला न घडे | एया गुंती बडबडे | त्राये झाली ||१७|१३|ज्ञा. विश्वाचे रहस्य उलगडतांना कसे वादविवाद झाले ह्याचे हे ज्ञानेश्वरीतील वर्णन आहे. विश्वाचे