Maharashtra Mandal of Victoria Vidnyaneshwaree Vidnyaneshwaree – Chapter 4

Vidnyaneshwaree – Chapter 4

[pdf-embedder url=”http://cs15.temp.domains/~mmvicorg/mmvic2021/wp-content/uploads/2017/03/Vdnyaneshwaree-Chap-4.pdf”]

Related Post

Vidnyaneshwaree – Chapter 3Vidnyaneshwaree – Chapter 3

ह्बलची दुर्बिण/स्फोट इथे एकच आहे ब्रह्म | बाकीचा सगळा भ्रम ||? ९९६|१८|ज्ञा. झाडावरचे सफरचंद जमिनीवर पडते. ते देठापासून सुटल्यावर आकाशात उडून जात नाही हे सगळ्यांनीच बघितले होते पंरतु हे पृथ्वीवर पडणे