Vidnyaneshwaree.

Dr. Ravin Thatte

Dr. Ravin Thatte

Vidnyaneshwaree – By Dr. Ravin Thatte

The renowned plastic surgeon explaining Dyaneshwaree with the modern context.

18Mar

Vidnyaneshwaree – Chapter 3

0 Comments
ह्बलची दुर्बिण/स्फोट इथे एकच आहे ब्रह्म | बाकीचा सगळा भ्रम ||? ९९६|१८|ज्ञा. झाडावरचे सफरचंद जमिनीवर पडते. ते देठापासून सुटल्यावर आकाशात... Read More →
18Mar

Vidnyaneshwaree – Chapter 2

0 Comments
बडबड? तोंडेसि तोंडा ना पडे | बोलेसि बोला न घडे | एया गुंती बडबडे | त्राये झाली ||१७|१३|ज्ञा. विश्वाचे रहस्य... Read More →
18Mar

Vidnyaneshwaree – Chapter 1

0 Comments
कवित्व आणि तत्व वाचे बरवे कवित्व | कवित्वी बरवे रसिकत्व | रसिकत्वीही परतत्व | स्पर्श जैसा || ३४५|८|ज्ञा. भाषेमध्ये कविता,... Read More →

 

Back to Top