Author: admin

Vidnyaneshwaree – Chapter 3Vidnyaneshwaree – Chapter 3

ह्बलची दुर्बिण/स्फोट इथे एकच आहे ब्रह्म | बाकीचा सगळा भ्रम ||? ९९६|१८|ज्ञा. झाडावरचे सफरचंद जमिनीवर पडते. ते देठापासून सुटल्यावर आकाशात उडून जात नाही हे सगळ्यांनीच बघितले होते पंरतु हे पृथ्वीवर पडणे

Vidnyaneshwaree – Chapter 2Vidnyaneshwaree – Chapter 2

बडबड? तोंडेसि तोंडा ना पडे | बोलेसि बोला न घडे | एया गुंती बडबडे | त्राये झाली ||१७|१३|ज्ञा. विश्वाचे रहस्य उलगडतांना कसे वादविवाद झाले ह्याचे हे ज्ञानेश्वरीतील वर्णन आहे. विश्वाचे

Vidnyaneshwaree – Chapter 1Vidnyaneshwaree – Chapter 1

कवित्व आणि तत्व वाचे बरवे कवित्व | कवित्वी बरवे रसिकत्व | रसिकत्वीही परतत्व | स्पर्श जैसा || ३४५|८|ज्ञा. भाषेमध्ये कविता, कवितेच्या जोडीला रसिकता, आणि रसिकतेला स्पर्श असावा, तत्वज्ञानाचा अशी ही